อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

อัพเดทขัอมูลล่าสุด : 2021-03-08 12:02:00
อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แสดงแผนที่ ประเทศไทย


ติดเชื้อ : 26,441 คน

เพิ่ม : 71 คน


หายเเล้ว : 25,777 คน

เพิ่ม : 33 คน


รักษา : 579 คน


เสียชีวิต : 85 คน

คงที่ : 0 คน
2021-03-08 - ติดเชื้อ : 71 | รักษาหาย : 33 | เสียชีวิต 0
2021-03-07 - ติดเชื้อ : 65 | รักษาหาย : 58 | เสียชีวิต 0
2021-03-06 - ติดเชื้อ : 64 | รักษาหาย : 45 | เสียชีวิต 0
2021-03-05 - ติดเชื้อ : 79 | รักษาหาย : 79 | เสียชีวิต 0
2021-03-04 - ติดเชื้อ : 54 | รักษาหาย : 79 | เสียชีวิต 1
2021-03-03 - ติดเชื้อ : 35 | รักษาหาย : 63 | เสียชีวิต 0
2021-03-02 - ติดเชื้อ : 42 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 1
2021-03-01 - ติดเชื้อ : 80 | รักษาหาย : 196 | เสียชีวิต 0
2021-02-28 - ติดเชื้อ : 70 | รักษาหาย : 106 | เสียชีวิต 0
2021-02-27 - ติดเชื้อ : 72 | รักษาหาย : 70 | เสียชีวิต 0
2021-02-26 - ติดเชื้อ : 45 | รักษาหาย : 218 | เสียชีวิต 0
2021-02-25 - ติดเชื้อ : 72 | รักษาหาย : 192 | เสียชีวิต 0
2021-02-24 - ติดเชื้อ : 93 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 0
2021-02-23 - ติดเชื้อ : 95 | รักษาหาย : 85 | เสียชีวิต 0
2021-02-22 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 76 | เสียชีวิต 0
2021-02-21 - ติดเชื้อ : 92 | รักษาหาย : 156 | เสียชีวิต 0
2021-02-20 - ติดเชื้อ : 82 | รักษาหาย : 59 | เสียชีวิต 0
2021-02-19 - ติดเชื้อ : 130 | รักษาหาย : 124 | เสียชีวิต 1
2021-02-18 - ติดเชื้อ : 150 | รักษาหาย : 249 | เสียชีวิต 0
2021-02-17 - ติดเชื้อ : 175 | รักษาหาย : 134 | เสียชีวิต 0
2021-02-16 - ติดเชื้อ : 72 | รักษาหาย : 680 | เสียชีวิต 0
2021-02-15 - ติดเชื้อ : 143 | รักษาหาย : 772 | เสียชีวิต 2
2021-02-14 - ติดเชื้อ : 166 | รักษาหาย : 931 | เสียชีวิต 0
2021-02-13 - ติดเชื้อ : 126 | รักษาหาย : 970 | เสียชีวิต 0
2021-02-12 - ติดเชื้อ : 175 | รักษาหาย : 411 | เสียชีวิต 0
2021-02-11 - ติดเชื้อ : 201 | รักษาหาย : 885 | เสียชีวิต 0
2021-02-10 - ติดเชื้อ : 157 | รักษาหาย : 548 | เสียชีวิต 1
2021-02-09 - ติดเชื้อ : 189 | รักษาหาย : 956 | เสียชีวิต 0
2021-02-08 - ติดเชื้อ : 186 | รักษาหาย : 468 | เสียชีวิต 0
2021-02-07 - ติดเชื้อ : 237 | รักษาหาย : 668 | เสียชีวิต 0
2021-02-06 - ติดเชื้อ : 490 | รักษาหาย : 943 | เสียชีวิต 0
2021-02-05 - ติดเชื้อ : 586 | รักษาหาย : 533 | เสียชีวิต 0
2021-02-04 - ติดเชื้อ : 809 | รักษาหาย : 797 | เสียชีวิต 0
2021-02-03 - ติดเชื้อ : 795 | รักษาหาย : 784 | เสียชีวิต 0
2021-02-02 - ติดเชื้อ : 836 | รักษาหาย : 703 | เสียชีวิต 2
2021-02-01 - ติดเชื้อ : 836 | รักษาหาย : 899 | เสียชีวิต 0
2021-01-31 - ติดเชื้อ : 829 | รักษาหาย : 110 | เสียชีวิต 0
2021-01-30 - ติดเชื้อ : 930 | รักษาหาย : 109 | เสียชีวิต 1
2021-01-29 - ติดเชื้อ : 802 | รักษาหาย : 109 | เสียชีวิต 0
2021-01-28 - ติดเชื้อ : 756 | รักษาหาย : 233 | เสียชีวิต 0
2021-01-27 - ติดเชื้อ : 819 | รักษาหาย : 162 | เสียชีวิต 1
2021-01-26 - ติดเชื้อ : 959 | รักษาหาย : 230 | เสียชีวิต 0
2021-01-25 - ติดเชื้อ : 187 | รักษาหาย : 95 | เสียชีวิต 2
2021-01-24 - ติดเชื้อ : 198 | รักษาหาย : 119 | เสียชีวิต 1
2021-01-23 - ติดเชื้อ : 198 | รักษาหาย : 224 | เสียชีวิต 1
2021-01-22 - ติดเชื้อ : 309 | รักษาหาย : 382 | เสียชีวิต 0
2021-01-21 - ติดเชื้อ : 142 | รักษาหาย : 221 | เสียชีวิต 0
2021-01-20 - ติดเชื้อ : 59 | รักษาหาย : 265 | เสียชีวิต 1
2021-01-19 - ติดเชื้อ : 171 | รักษาหาย : 150 | เสียชีวิต 0
2021-01-18 - ติดเชื้อ : 369 | รักษาหาย : 191 | เสียชีวิต 0
2021-01-17 - ติดเชื้อ : 374 | รักษาหาย : 109 | เสียชีวิต 1
2021-01-16 - ติดเชื้อ : 230 | รักษาหาย : 618 | เสียชีวิต 0
2021-01-15 - ติดเชื้อ : 188 | รักษาหาย : 628 | เสียชีวิต 0
2021-01-14 - ติดเชื้อ : 271 | รักษาหาย : 717 | เสียชีวิต 2
2021-01-13 - ติดเชื้อ : 157 | รักษาหาย : 211 | เสียชีวิต 0
2021-01-12 - ติดเชื้อ : 287 | รักษาหาย : 166 | เสียชีวิต 0
2021-01-11 - ติดเชื้อ : 249 | รักษาหาย : 138 | เสียชีวิต 0
2021-01-10 - ติดเชื้อ : 245 | รักษาหาย : 882 | เสียชีวิต 0
2021-01-09 - ติดเชื้อ : 212 | รักษาหาย : 291 | เสียชีวิต 0
2021-01-08 - ติดเชื้อ : 205 | รักษาหาย : 734 | เสียชีวิต 0
2021-01-07 - ติดเชื้อ : 305 | รักษาหาย : 103 | เสียชีวิต 1
2021-01-06 - ติดเชื้อ : 365 | รักษาหาย : 21 | เสียชีวิต 1
2021-01-05 - ติดเชื้อ : 527 | รักษาหาย : 45 | เสียชีวิต 0
2021-01-04 - ติดเชื้อ : 745 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 1
2021-01-03 - ติดเชื้อ : 315 | รักษาหาย : 38 | เสียชีวิต 0
2021-01-02 - ติดเชื้อ : 216 | รักษาหาย : 26 | เสียชีวิต 1
2021-01-01 - ติดเชื้อ : 279 | รักษาหาย : 33 | เสียชีวิต 2
2020-12-31 - ติดเชื้อ : 194 | รักษาหาย : 28 | เสียชีวิต 0
2020-12-30 - ติดเชื้อ : 250 | รักษาหาย : 28 | เสียชีวิต 0
2020-12-29 - ติดเชื้อ : 155 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 1
2020-12-28 - ติดเชื้อ : 144 | รักษาหาย : 19 | เสียชีวิต 0
2020-12-27 - ติดเชื้อ : 121 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-12-26 - ติดเชื้อ : 110 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 0
2020-12-25 - ติดเชื้อ : 81 | รักษาหาย : 21 | เสียชีวิต 0
2020-12-24 - ติดเชื้อ : 67 | รักษาหาย : 21 | เสียชีวิต 0
2020-12-23 - ติดเชื้อ : 46 | รักษาหาย : 17 | เสียชีวิต 0
2020-12-22 - ติดเชื้อ : 427 | รักษาหาย : 25 | เสียชีวิต 0
2020-12-21 - ติดเชื้อ : 382 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-12-20 - ติดเชื้อ : 576 | รักษาหาย : 17 | เสียชีวิต 0
2020-12-19 - ติดเชื้อ : 34 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-12-18 - ติดเชื้อ : 16 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 0
2020-12-17 - ติดเชื้อ : 20 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-12-16 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 28 | เสียชีวิต 0
2020-12-15 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-12-14 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-12-13 - ติดเชื้อ : 17 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-12-12 - ติดเชื้อ : 12 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-12-11 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 0
2020-12-10 - ติดเชื้อ : 18 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-12-09 - ติดเชื้อ : 25 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-12-08 - ติดเชื้อ : 19 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-12-07 - ติดเชื้อ : 21 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 0
2020-12-06 - ติดเชื้อ : 14 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-12-05 - ติดเชื้อ : 19 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-12-04 - ติดเชื้อ : 14 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-12-03 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-12-02 - ติดเชื้อ : 18 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-12-01 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-30 - ติดเชื้อ : 21 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-11-29 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-28 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-11-27 - ติดเชื้อ : 19 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-11-26 - ติดเชื้อ : 16 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-25 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-24 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-11-23 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-11-20 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-11-19 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-11-18 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-11-17 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-11-16 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-11-15 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-14 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-11-13 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-11-12 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-11-11 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 0
2020-11-10 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-11-09 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-11-08 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-11-07 - ติดเชื้อ : 12 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-11-06 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 0
2020-11-05 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-11-04 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-11-03 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-11-02 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-11-01 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-31 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-10-30 - ติดเชื้อ : 12 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-10-29 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-10-28 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-10-27 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-10-26 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-10-25 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-10-24 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-10-23 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-10-22 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 19 | เสียชีวิต 0
2020-10-21 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-10-20 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-10-19 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-10-18 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-10-17 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-10-15 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-10-14 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-10-13 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-10-12 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-10-11 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-10-10 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-10-09 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-08 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 48 | เสียชีวิต 0
2020-10-07 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-10-06 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-10-05 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-04 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-03 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-10-02 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-10-01 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-09-30 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-09-29 - ติดเชื้อ : 14 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-09-28 - ติดเชื้อ : 22 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-27 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-09-26 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-25 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-09-24 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-09-23 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-22 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-20 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-19 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 1
2020-09-18 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-09-17 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-09-16 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-09-15 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-09-14 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-13 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-12 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-11 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-10 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 24 | เสียชีวิต 0
2020-09-09 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-08 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-09-07 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-06 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-05 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-09-04 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-03 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-09-02 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-09-01 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 22 | เสียชีวิต 0
2020-08-31 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-30 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-08-29 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-08-28 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-27 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-26 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-08-25 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-08-24 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-23 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-22 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-21 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-20 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 19 | เสียชีวิต 0
2020-08-19 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-18 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-08-17 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-16 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-15 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 20 | เสียชีวิต 0
2020-08-14 - ติดเชื้อ : 17 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-08-13 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-12 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-08-11 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-08-10 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-08-09 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-08-08 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-08-07 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-06 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-08-05 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-08-04 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-03 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-08-02 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-08-01 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-07-31 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 0
2020-07-30 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-29 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-28 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-27 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-26 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-25 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-24 - ติดเชื้อ : 10 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-23 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-22 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-21 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-07-20 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-19 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-18 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-17 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-16 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-07-15 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-14 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-13 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-12 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-11 - ติดเชื้อ : 14 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-10 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-09 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-07-08 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-07-07 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-06 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-07-05 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-07-04 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-03 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-07-02 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-07-01 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-30 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-29 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-28 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-27 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-06-26 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-06-25 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-06-24 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-23 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-06-22 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-06-21 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-20 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 10 | เสียชีวิต 0
2020-06-19 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-06-18 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-06-17 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-16 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-06-15 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-14 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-13 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-12 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-11 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-06-10 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 8 | เสียชีวิต 0
2020-06-09 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-08 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-06-07 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-06-06 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-05 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-06-04 - ติดเชื้อ : 17 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-06-03 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-06-02 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 1
2020-06-01 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-31 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-30 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 0
2020-05-29 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-05-28 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 0
2020-05-27 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-26 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-25 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 1
2020-05-24 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-05-23 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-05-22 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-05-21 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-05-20 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 0
2020-05-19 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-05-18 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-17 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-16 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-15 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-05-14 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-05-13 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 46 | เสียชีวิต 0
2020-05-12 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-11 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-10 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-09 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 1
2020-05-08 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-05-07 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-05-06 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 1
2020-05-05 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-04 - ติดเชื้อ : 18 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-03 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-02 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-05-01 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 32 | เสียชีวิต 0
2020-04-30 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 22 | เสียชีวิต 0
2020-04-29 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-04-28 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 43 | เสียชีวิต 2
2020-04-27 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 1
2020-04-26 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 47 | เสียชีวิต 0
2020-04-25 - ติดเชื้อ : 53 | รักษาหาย : 57 | เสียชีวิต 1
2020-04-24 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 60 | เสียชีวิต 0
2020-04-23 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 78 | เสียชีวิต 1
2020-04-22 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 244 | เสียชีวิต 1
2020-04-21 - ติดเชื้อ : 19 | รักษาหาย : 109 | เสียชีวิต 1
2020-04-20 - ติดเชื้อ : 27 | รักษาหาย : 71 | เสียชีวิต 0
2020-04-19 - ติดเชื้อ : 32 | รักษาหาย : 141 | เสียชีวิต 0
2020-04-18 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 98 | เสียชีวิต 0
2020-04-17 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 1
2020-04-16 - ติดเชื้อ : 29 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 3
2020-04-15 - ติดเชื้อ : 30 | รักษาหาย : 92 | เสียชีวิต 2
2020-04-14 - ติดเชื้อ : 34 | รักษาหาย : 117 | เสียชีวิต 1
2020-04-13 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 70 | เสียชีวิต 2
2020-04-12 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 83 | เสียชีวิต 3
2020-04-11 - ติดเชื้อ : 45 | รักษาหาย : 122 | เสียชีวิต 2
2020-04-10 - ติดเชื้อ : 50 | รักษาหาย : 73 | เสียชีวิต 1
2020-04-09 - ติดเชื้อ : 54 | รักษาหาย : 52 | เสียชีวิต 2
2020-04-08 - ติดเชื้อ : 111 | รักษาหาย : 64 | เสียชีวิต 3
2020-04-07 - ติดเชื้อ : 38 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 1
2020-04-06 - ติดเชื้อ : 51 | รักษาหาย : 119 | เสียชีวิต 3
2020-04-05 - ติดเชื้อ : 102 | รักษาหาย : 62 | เสียชีวิต 3
2020-04-04 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 1
2020-04-03 - ติดเชื้อ : 103 | รักษาหาย : 76 | เสียชีวิต 4
2020-04-02 - ติดเชื้อ : 104 | รักษาหาย : 89 | เสียชีวิต 3
2020-04-01 - ติดเชื้อ : 120 | รักษาหาย : 74 | เสียชีวิต 2
2020-03-31 - ติดเชื้อ : 127 | รักษาหาย : 215 | เสียชีวิต 1
2020-03-30 - ติดเชื้อ : 136 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 2
2020-03-29 - ติดเชื้อ : 143 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 1
2020-03-28 - ติดเชื้อ : 109 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 1
2020-03-27 - ติดเชื้อ : 91 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 1
2020-03-26 - ติดเชื้อ : 111 | รักษาหาย : 18 | เสียชีวิต 0
2020-03-25 - ติดเชื้อ : 107 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-03-24 - ติดเชื้อ : 106 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 3
2020-03-23 - ติดเชื้อ : 122 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-03-22 - ติดเชื้อ : 188 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-21 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-20 - ติดเชื้อ : 50 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-19 - ติดเชื้อ : 60 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-18 - ติดเชื้อ : 35 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-17 - ติดเชื้อ : 30 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-03-16 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-15 - ติดเชื้อ : 32 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-03-14 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-13 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-12 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-11 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-10 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-09 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-08 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-03-07 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-06 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-05 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-04 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-03 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-02 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-01 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 1

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

เส้นทางใหม่ ขายดี

โปรแกรมทัวร์ยอดฮิต ทัวร์แนะนำ ทัวร์ต่างประเทศสุดฮิต

ทัวร์ ท่องเที่ยวมุมใหม่ไปกับเรา สุดคุ้ม

การออกแบบท่องเที่ยวของเรานั้น โดดเด่น ไม่เหมือนใคร เรามั่นใจว่าเราสามารถดูแลท่านได้เป็นอย่างดี

ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ล่องเรือสำราญ แพคเกจทัวร์เรือสำราญ

เส้นทาง ยอดนิยม

แนะนำเส้นยอดนิยม ของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศ เรามีตัวตนในวงการทัวร์และสามารถจะดูแลให้ทุกท่านมีความสุขในตลอดทั้งทริป

ทัวร์ อัพเดทใหม่

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย

เพียงลงทะเบียนกับเรา
รับส่วนลดทันที
มูลค่า 500 บาท
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ไกด์
  • รถรับ-ส่ง


** ส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้กับรายการที่ร่วมรายการเท่านั้น

คุณสามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แล้ววันนี้ ?

ทัวร์ชั้นนำของทั่วทุกมุมโลกและสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ มาพร้อมกับแพคเกจทั่วโลก จองแพ็คเกจท่องเที่ยวและเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่น เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย

  • จองโปรแกรมทัวร์
  • แพคเกจทัวร์และการท่องเที่ยว
  • มีระบบจัดการจองทัวร์
  • รองรับการตอบคำถามลูกค้าทุกคน

ข่าว และ รายการต่างๆ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, หนังสือรับรองบริษัท, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Copyrights © 2017-2020 P&K TRAVEL DESIGN CO.,LTD. All Rights Reserved