อัพเดทสถานการณ์ COVID-19

อัพเดทขัอมูลล่าสุด : 2020-05-31 11:35:00
อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
แสดงแผนที่ ประเทศไทย


ติดเชื้อ : 3,081 คน

เพิ่ม : 4 คน


หายเเล้ว : 2,963 คน

เพิ่ม : 2 คน


รักษา : 61 คน


เสียชีวิต : 57 คน

คงที่ : 0 คน
2020-05-30 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 0
2020-05-29 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-05-28 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 0
2020-05-27 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-26 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-25 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 1
2020-05-24 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 0
2020-05-23 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-05-22 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-05-21 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 0
2020-05-20 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 0
2020-05-19 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-05-18 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-17 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-16 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-15 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 4 | เสียชีวิต 0
2020-05-14 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 6 | เสียชีวิต 0
2020-05-13 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 46 | เสียชีวิต 0
2020-05-12 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-11 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-05-10 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-09 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 1
2020-05-08 - ติดเชื้อ : 8 | รักษาหาย : 12 | เสียชีวิต 0
2020-05-07 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 0
2020-05-06 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 14 | เสียชีวิต 1
2020-05-05 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-04 - ติดเชื้อ : 18 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-05-03 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-05-02 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-05-01 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 32 | เสียชีวิต 0
2020-04-30 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 22 | เสียชีวิต 0
2020-04-29 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-04-28 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 43 | เสียชีวิต 2
2020-04-27 - ติดเชื้อ : 9 | รักษาหาย : 15 | เสียชีวิต 1
2020-04-26 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 47 | เสียชีวิต 0
2020-04-25 - ติดเชื้อ : 53 | รักษาหาย : 57 | เสียชีวิต 1
2020-04-24 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 60 | เสียชีวิต 0
2020-04-23 - ติดเชื้อ : 13 | รักษาหาย : 78 | เสียชีวิต 1
2020-04-22 - ติดเชื้อ : 15 | รักษาหาย : 244 | เสียชีวิต 1
2020-04-21 - ติดเชื้อ : 19 | รักษาหาย : 109 | เสียชีวิต 1
2020-04-20 - ติดเชื้อ : 27 | รักษาหาย : 71 | เสียชีวิต 0
2020-04-19 - ติดเชื้อ : 32 | รักษาหาย : 141 | เสียชีวิต 0
2020-04-18 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 98 | เสียชีวิต 0
2020-04-17 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 1
2020-04-16 - ติดเชื้อ : 29 | รักษาหาย : 96 | เสียชีวิต 3
2020-04-15 - ติดเชื้อ : 30 | รักษาหาย : 92 | เสียชีวิต 2
2020-04-14 - ติดเชื้อ : 34 | รักษาหาย : 117 | เสียชีวิต 1
2020-04-13 - ติดเชื้อ : 28 | รักษาหาย : 70 | เสียชีวิต 2
2020-04-12 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 83 | เสียชีวิต 3
2020-04-11 - ติดเชื้อ : 45 | รักษาหาย : 122 | เสียชีวิต 2
2020-04-10 - ติดเชื้อ : 50 | รักษาหาย : 73 | เสียชีวิต 1
2020-04-09 - ติดเชื้อ : 54 | รักษาหาย : 52 | เสียชีวิต 2
2020-04-08 - ติดเชื้อ : 111 | รักษาหาย : 64 | เสียชีวิต 3
2020-04-07 - ติดเชื้อ : 38 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 1
2020-04-06 - ติดเชื้อ : 51 | รักษาหาย : 119 | เสียชีวิต 3
2020-04-05 - ติดเชื้อ : 102 | รักษาหาย : 62 | เสียชีวิต 3
2020-04-04 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 31 | เสียชีวิต 1
2020-04-03 - ติดเชื้อ : 103 | รักษาหาย : 76 | เสียชีวิต 4
2020-04-02 - ติดเชื้อ : 104 | รักษาหาย : 89 | เสียชีวิต 3
2020-04-01 - ติดเชื้อ : 120 | รักษาหาย : 74 | เสียชีวิต 2
2020-03-31 - ติดเชื้อ : 127 | รักษาหาย : 215 | เสียชีวิต 1
2020-03-30 - ติดเชื้อ : 136 | รักษาหาย : 16 | เสียชีวิต 2
2020-03-29 - ติดเชื้อ : 143 | รักษาหาย : 11 | เสียชีวิต 1
2020-03-28 - ติดเชื้อ : 109 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 1
2020-03-27 - ติดเชื้อ : 91 | รักษาหาย : 9 | เสียชีวิต 1
2020-03-26 - ติดเชื้อ : 111 | รักษาหาย : 18 | เสียชีวิต 0
2020-03-25 - ติดเชื้อ : 107 | รักษาหาย : 13 | เสียชีวิต 0
2020-03-24 - ติดเชื้อ : 106 | รักษาหาย : 5 | เสียชีวิต 3
2020-03-23 - ติดเชื้อ : 122 | รักษาหาย : 7 | เสียชีวิต 0
2020-03-22 - ติดเชื้อ : 188 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-21 - ติดเชื้อ : 89 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-20 - ติดเชื้อ : 50 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-19 - ติดเชื้อ : 60 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-18 - ติดเชื้อ : 35 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-17 - ติดเชื้อ : 30 | รักษาหาย : 3 | เสียชีวิต 0
2020-03-16 - ติดเชื้อ : 33 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-15 - ติดเชื้อ : 32 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-03-14 - ติดเชื้อ : 7 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-13 - ติดเชื้อ : 5 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-12 - ติดเชื้อ : 11 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-11 - ติดเชื้อ : 6 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-10 - ติดเชื้อ : 3 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-09 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-08 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 0
2020-03-07 - ติดเชื้อ : 2 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-06 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-05 - ติดเชื้อ : 4 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-04 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-03 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 0 | เสียชีวิต 0
2020-03-02 - ติดเชื้อ : 1 | รักษาหาย : 1 | เสียชีวิต 0
2020-03-01 - ติดเชื้อ : 0 | รักษาหาย : 2 | เสียชีวิต 1

เข้าชมมากที่สุด 10 อันดับ

เส้นทางใหม่ ขายดี

โปรแกรมทัวร์ยอดฮิต ทัวร์แนะนำ ทัวร์ต่างประเทศสุดฮิต

Air Asia
 • thailand | 3 วัน 2 คืน | 130 เข้าชม
  Code : P&KTH16
 • ฿10,900
รถตู้ปรับอากาศ
 • thailand | 4วัน 2คืน | 28 เข้าชม
  Code : P&KTH36
 • ฿6,700
วันชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9
รถตู้ปรับอากาศ
 • thailand | 4วัน 2คืน | 38 เข้าชม
  Code : P&KTH37
 • ฿7,200
วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันรัฐธรรมนูญ วันปิยมหาราช วันสิ้นปี
รถตู้ปรับอากาศ
 • yacht | 1 วัน | 38 เข้าชม
  Code : P&KBOTH50
 • ฿65,000
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราช

ทัวร์ ท่องเที่ยวมุมใหม่ไปกับเรา สุดคุ้ม

การออกแบบท่องเที่ยวของเรานั้น โดดเด่น ไม่เหมือนใคร เรามั่นใจว่าเราสามารถดูแลท่านได้เป็นอย่างดี

ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ล่องเรือสำราญ แพคเกจทัวร์เรือสำราญ

เส้นทาง ยอดนิยม

แนะนำเส้นยอดนิยม ของคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศ เรามีตัวตนในวงการทัวร์และสามารถจะดูแลให้ทุกท่านมีความสุขในตลอดทั้งทริป

โปรโมชั่น ดูดาวที่วาดิรัม | ทะเลสาปเดดซี 6 วัน 4 คืน

เริ่มต้น 39,990 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

เบตง หาดใหญ่ คาเมร่อน มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 10,900 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน 5วัน 4คืน

เริ่มต้น 15,900 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ลี่เจียง 4วัน 3คืน 4วัน 3คืน

เริ่มต้น 12,900 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

แหลมฉบัง ฟูหมี ประเทศเวียดนาม แหลมฉบัง 5 วัน 4 คืน

เริ่มต้น 17,999 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

สิงคโปร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน

เริ่มต้น 34,900 บาท

อ่านโปรแกรมนี้

ทัวร์ อัพเดทใหม่

คัดสรรและจัดเต็มกับโปรแกรมทัวร์ เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย เพราะเราวางแผนการเดินทางให้ท่านแล้ว อาหารครบมื้อ ที่พักที่แสนสบาย

เพียงลงทะเบียนกับเรา
รับส่วนลดทันที
มูลค่า 500 บาท
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ที่พัก
 • อาหาร
 • ไกด์
 • รถรับ-ส่ง


** ส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้กับรายการที่ร่วมรายการเท่านั้น

คุณสามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แล้ววันนี้ ?

ทัวร์ชั้นนำของทั่วทุกมุมโลกและสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ มาพร้อมกับแพคเกจทั่วโลก จองแพ็คเกจท่องเที่ยวและเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณด้วยประสบการณ์ที่โดดเด่น เดินทางสบาย ไม่ต้องวางแผนอะไรเลย

 • จองโปรแกรมทัวร์
 • แพคเกจทัวร์และการท่องเที่ยว
 • มีระบบจัดการจองทัวร์
 • รองรับการตอบคำถามลูกค้าทุกคน

ข่าว และ รายการต่างๆ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, หนังสือรับรองบริษัท, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Copyrights © 2017-2020 P&K TRAVEL DESIGN CO.,LTD. All Rights Reserved